ബഹു. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ, പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന, നിയമ,  സാംസ്കാരിക,  പാര്‍ലമെന്‍ററി  കാര്യ  വകുപ്പ്  മന്ത്രി        ശ്രീ. എ.കെ. ബാലന്‍റെ ഓഫീസ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പത്രക്കുറിപ്പ്

മൂന്നാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ രാജമല പെട്ടിമുടിയില്‍ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ തമിഴ് വംശജരായ പട്ടികജാതി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അടക്കം മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ബഹു. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ബാലന്‍ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. ജില്ലാ കളക്ടറുമായി സംസാരിച്ച്  അദ്ദേഹം സംഭവം സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്‍ തേടി. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും പുനരധി വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും വകുപ്പ് എല്ലാ സഹകരണവും നല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വിശദവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍  സ്വീകരിക്കാനും പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്‍, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.